facebook instagram youtube

Przewodnicy tatrzańscy
Zgodnie z art. 30 ustawy o usługach turystycznych organizatorzy turystyki są obowiązani zapewnić klientom uczestniczącym w imprezach turystycznych opiekę osób posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju imprezy. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, za odpowiednie kwalifikacje uważa się, w zależności od rodzaju imprezy, uprawnienia przewodnika turystycznego. Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego są to uprawnienia Przewodnika Górskiego Tatrzańskiego.

Organizatorzy turystyki są obowiązani wystawić przewodnikowi turystycznemu pisemne zlecenie, określając w nim miejsce lub obszar oraz czas świadczenia usługi, a także, jeżeli jest to konieczne, upoważnienie do działania w imieniu organizatora w zakresie niezbędnym do prowadzenia imprezy turystycznej.Uprawnienia przewodnika tatrzańskiego oraz poprawność wykonywania przez niego zadań, podlega kontroli, m.in. przez upoważnionych przez marszałka województwa pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Kontrolujący ma prawo, po przedstawieniu upoważnienia i dokumentu stwierdzającego tożsamość, żądać od prowadzącego grupę legitymacji przewodnickiej. Wyniki kontroli są przekazywane do marszałka, który w przypadku powtarzających się uchybień może zawiesić uprawnienia przewodnika.

Przewodnik dotrzymuje grupie towarzystwa, ale przede wszystkim  przekazuje wiedzę o odwiedzanym terenie i zasadach zachowania się w górach, potrafi zareagować w razie niebezpieczeństwa. Może również doradzić w wyborze trasy, uwzględniając możliwości podopiecznych i warunki panujące w górach, a także pomóc zaplanować dłuższy pobyt pod Tatrami.

Wszystkie koła przewodników tatrzańskich można znaleźć w Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego.

Źródło: www.tpn.pl

NAGRODY
REKLAMA