facebook instagram youtube

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego

Gmach Główny
Zakopane, ul. Krupówki 10
tel. +48 18 201 52 05, +48 18 201 29 35
fax. +48 18 206 38 72
www.muzeumtatrzanskie.pl

To cenny zabytek architektury w stylu zakopiańskim, zbudowany w latach 1913-1922. W dwupiętrowym budynku mieszczą się sale ekspozycyjne z wystawami stałymi (historyczną, etnograficzną, geologiczną, przemysłową i przyrodniczą), oraz biblioteka i archiwum, zawierające bezcenne pozycje z dziedziny historii Podhala i badań naukowych w Tatrach.

Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza w willi "Koliba"

filia Muzeum Tatrzańskiego
Zakopane, ul. Kościeliska 18
tel. +48 18 201 36 02
www.muzeumtatrzanskie.pl

Mieści się w pierwszym budynku wzniesionym w stylu zakopiańskim, wg. projektu Stanisława Witkiewicza w latach 1892-1893. Muzeum otwarto w 1993 r., wnętrze aranżował Władysław Hasior. Ekspozycja obejmuje kolekcję etnograficzną ze zbiorów Zygmunta Gnatowskiego (pierwszego właściciela budynku), meble, sprzęty i okazy rzemiosła artystycznego w stylu zakopiańskim, dzieła sztuki związane z Stanisławem Witkiewiczem, a także jego projekty i autorskie realizacje. Jedno z pomieszczeń przeznaczone jest na czasowe wystawy.

Muzeum Stylu Zakopiańskiego - Inspiracje im. Marii i Bronisława Dembowskich

Zakopane, Droga do Rojów 6
tel. +48 18 201 22 94
fax. +48 18 206 38 72
www.muzeumtatrzanskie.pl

Mieści się w zabytkowej drewnianej chałupie należącej w przeszłości do rodziny Gąsieniców Sobczaków. Najstarsza jej część wybudowana została około 1830 r. Jako muzeum działa od 2009 r. prezentując budownictwo ludowe, wyposażenie góralskich chałup, a także powstałe końcem XIX w. kolekcje etnograficzne, a zwłaszcza zbiór państwa Dembowskich.

Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" w Zakopanem
Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie

Zakopane, ul. Kasprusie 19
tel. +48 18 202 00 40
www.mnk.pl

Muzeum mieści się w willi zbudowanej w 1890 roku w stylu zakopiańskim, w której w latach 1930-1935 mieszkał kompozytor. W 1976 roku powstało tu jedyne na świecie muzeum biograficzne kompozytora. W „Atmie” Szymanowski stworzył wiele kompozycji: m.in. fragmenty baletu Harnasie. Muzeum biograficzne prezentuje życie i twórczość kompozytora, ukazuje jego kontakty z Zakopanem i folklorem Podhala, gromadzi zachowane po nim rzeczy osobiste (m.in. portrety Szymanowskiego autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza), można zobaczyć także rekonstrukcję gabinetu Karola Szymanowskiego. W muzeum odbywają się liczne koncerty i wykłady oraz plastyczne i muzyczne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Fot. K. Kowalik

Muzeum Przyrodnicze TPN

Zakopane, ul. Chałubińskiego 42a
tel. +48 18 20 23 310 do 312
www.tpn.pl

Mieści się w budynku wzniesionym w 1979 r., gdzie swoją siedzibę miała dyrekcja i administracja Tatrzańskiego Parku Narodowego (obecnie mieści się w Kuźnicach). Centrum realizuje działalność edukacyjną poprzez wystawy czasowe o tematyce związanej z Tatrami i ochroną przyrody, projekcje filmów przyrodniczych, sprzedaż wydawnictw oraz organizację zajęć dydaktycznych, konkursów i prelekcji.

Zespół dworsko-parkowy w Kuźnicach

Zakopane, Kuźnice
tel. +48 18 202 32 00
www.tpn.pl

Kiedyś znajdowało się tu centrum przemysłowe Zakopanego – istniał tu bowiem najprężniej działający w Galicji ośrodek hutniczy. Po rewitalizacji zespołu odtworzono obrys dawnego dworu wybudowanego dla rodziny Homolacsów, która wprowadziła się do niego w 1833 r., z gazonem i fontanną, wozownię (obecnie sala ekspozycyjna), siedzibę dyrekcji huty (obecnie siedziba dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego), dawny spichlerz (obecnie muzeum). Na terenie znajduje się również krzyż żeliwny z 1839 r. (jest to po kaplicy Gąsieniców, najstarszy zachowany zabytek Zakopanego).

Chałupa Sabały

Zakopane, ul. Stare Krzeptówki 17
tel. +48 18 207 09 71, +48 601 412 221
www.sabalowazagroda.pl

Najstarsza chałupa na Podhalu zbudowana na przełomie XVIII/ XIX w. W roku 1809 urodził się w niej Jan Krzeptowski Sabała - słynny muzykant, gawędziarz i myśliwy, honorowy przewodnik Tatrzański. Zasłynął jako muzykant grający na gęślach (tzw. złóbcokach), melodie przez niego grywane nazywane często Sabałowymi nutami) są znane i śpiewane do dziś przez muzykantów i kapele góralskie. Autor wielu gawęd, spisanych i opublikowanych, nazywany „podhalańskim Homerem”.  

Muzeum Kornela Makuszyńskiego

filia Muzeum Tatrzańskiego
Zakopane, ul. Tetmajera 15
tel. +48 18 201 22 63
www.muzeumtatrzanskie.pl

Usytuowane w willi Opolanka, w mieszkaniu zajmowanym przez autora. Od 1966 roku utworzono w nim muzeum. Dla zwiedzających udostępniono liczne utwory pisarza, zbiory rękopisów, korespondencję, wycinki z czasopism, fotografie oraz dzieła sztuki, a także gipsowy odlew jego ręki. Przed budynkiem stoi pomnik pisarza wraz z figurką Koziołka Matołka – bohatera jego bajek.

Muzeum Jana Kasprowicza

Zakopane, Harenda 12a
tel. +48 18 206 84 26
www.harenda.com.pl

Usytuowane jest w willi wybudowanej w 1920 roku, w której w latach 1923-1926 mieszkał poeta wraz z małżonką. W 1950 roku, wdowa po Kasprowiczu przekazała budynek na cele muzealne. Wnętrze wygląda mniej więcej tak, jak za życia pisarza. Prezentowane są tu dzieła sztuki, najczęściej autorstwa jego przyjaciół, sprzęty domowe, meble. Biblioteka poety przechowywana w muzeum, liczy kilkaset woluminów. Obok muzeum znajduje się mauzoleum, gdzie spoczywają prochy poety i jego żony.

Ośrodek Czynnej Ochrony Płazów i Gadów (wlot do Doliny Olczyskiej)

www.tpn.pl

Cieplice występujące u wylotu Doliny Olczyskiej są naturalnym miejscem życia wielu gatunków płazów i gadów. Od licznie występujących tu przed wiekami salamander, nazywanych przez górali "jaszczurami", miejsce uzyskało swą nazwę. Ośrodek ten powstał w 2003 r. Celem tego przedsięwzięcia było stworzenie warunków zbliżonych do naturalnych, w których będzie można prowadzić rozród oraz obserwację rzadkich i zagrożonych gatunków płazów: salamander, traszek i żab, oraz gadów: jaszczurek i węży.

NAGRODY
REKLAMA