facebook instagram youtube

Biblioteki

Historia Biblioteki sięga początku XX w. Rozpoczęła swoją działalność w 1900 r. pod nazwą Czytelnia Zakopiańska, a od 1904 r. przemianowana została na Bibliotekę Publiczną i pod tą nazwą funkcjonuje do dzisiaj. Zbiory biblioteczne (stan na koniec 2011 r.) liczą ogółem 140005 wol., 4.634 wol. czasopism oprawnych, 557 wol. zbiorów specjalnych. Biblioteka posiada ciekawy zestaw książek obcojęzycznych, są to głównie pozycje wydane na początku XX wieku. Biblioteka zgromadziła bogaty dział zbiorów regionalnych, gromadzone są wszelkie druki, prospekty, afisze i inne materiały dotyczące Tatr i Zakopanego. W zbiorach MBP znajduje się 97 wol. starodruków

Od 13.10.1955 r. organizowane są w Bibliotece Czwartki Literackie, które odgrywają istotną rolę w kalendarzu imprez kulturalnych Zakopanego.  

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem

ul. Łukaszówki 4a
34-500 Zakopane 

tel. +48 18 20 664 38 - wypożyczalnia i czytelnia

tel. +48 18 20 140 06 - oddział dla dzieci i młodzieży

tel. +48 18 20 117 71 - filia nr 1 Olcza - ul. Piszczory 13

tel. +48 18 20 661 34 - filia nr 2 - ul. Skibówki 15

filia nr 3 - ul. Harenda 23

www.biblioteka.zakopane.eu

NAGRODY
REKLAMA