facebook instagram youtube
15 lipca o godz. 17.00 zapraszamy do Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego na wykład otwarty Marka Szali na temat nieznanych kulisów realizacji watykańskich.

„Duch i Materia” - pierwsza retrospektywna wystawa dorobku twórczego Marka Szali w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem. Na kanwie historii powstania ołtarza papieskiego w 1997 roku pod Wielką Krokwią, poznaj opowieść o inspiracji duchem i materią miejsca. Prezentowane rysunki, grafiki i rzeźby to owoc niekończącej się przygody twórczej, inspirowanej kulturą lokalną, historią ludzi, wzajemnym przenikaniem się legendy i teraźniejszości, osmozą sztuki lokalnej i „sztuki wzniosłej".

Marek Szala - urodzony 19.08.1958 w Lubsku, woj. lubuskie, syn polskiej rodziny wypędzonej z ,,ziem utraconych” na ,,ziemie odzyskane”. Absolwent wydziału rzeźby zakopiańskiej Szkoły Kenara - 1978. W latach 1979-81 odbył służbę wojskową w 29 pułku czołgów w Żaganiu. W 1986 roku ukończył studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale grafiki – dyplom w pracowni miedziorytu.

W latach 1986-1998 wychowawca i nauczyciel przedmiotów artystycznych i zawodowych w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. Po realizacji ołtarza papieskiego w 1997 r. całkowicie poświęcił się samodzielnej pracy artystycznej w zakresie rzeźby, grafiki, projektowania i scenografii, ze szczególną estymą dla sztuki sakralnej. 

Wystawę można oglądać do 6 sierpnia 2017 w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 41.

NAGRODY
REKLAMA